Price list for legalization

The prices for legalization and certification of documents are calculated on the basis of affixed certification and/or legalization.
The total  price represents the sum of the administrative state fee and the company's fee.

AdministrationServiceState feeCompany fee (ex. VAT)
Агенция за социално подпомаганеЛегализация на документ - 2 р. дни0 BGN15 BGN
Агенция МитнициЛегализация на документ - 10 р. дни10 BGN15 BGN
Агенция по вписваниятаЛегализация на документ - 3 р. дни0 BGN15 BGN
Агенция по заетосттаЛегализация на документ - 2 р. дни0 BGN15 BGN
Албанско посолствоЛегализация на документ - Издадени от Албания - 2 р. дни0 BGN40 BGN
Бразилско посолствоЛегализация на документ - 8 р. дни34 BGN40 BGN
Българска народна банкаЛегализация на документ - Банково удостоверение - 2 р. дни0 BGN15 BGN
Върховен касационен съдЛегализация на документ - 1 р. ден2 BGN15 BGN
Главна дирекция "Национална полиция"Легализация на документ - 3 р. дни (1 стр.)4 BGN25 BGN
Главна дирекция "Национална полиция"Легализация на документ - 4 р. дни (1 стр.)2 BGN20 BGN
Главна дирекция "Национална полиция"Легализация на документ - начислява се към основната такса за всяка следваща страница - 3 р. дни2 BGN0 BGN
Главна дирекция "Национална полиция"Легализация на документ - начислява се към основната такса за всяка следваща страница - 4 р. дни1 BGN0 BGN
Главно мюфтийствоЗаверяване на документ - 3 (+ –) р. дни0 BGN15 BGN
Гръцко посолствоЛегализация на документ - Издадени от България - 2 р. дни20 BGN40 BGN
Дирекция "Консулски отношения" на МВнРЛегализация на документ - Документи издадени от Посолство в България - 1 р. ден40 BGN35 BGN
Дирекция "Консулски отношения" на МВнРЛегализация на документ - Документи издадени от Посолство в България - 2 р. дни30 BGN28 BGN
Дирекция "Консулски отношения" на МВнРЛегализация на документ - Документи издадени от Посолство в България - 4 р. дни20 BGN25 BGN
Дирекция "Консулски отношения" на МВнРЛегализация на документ - Заверяване на превода - 1 р. ден30 BGN35 BGN
Дирекция "Консулски отношения" на МВнРЛегализация на документ - Заверяване на превода - 2 р. дни22.5 BGN28 BGN
Дирекция "Консулски отношения" на МВнРЛегализация на документ - Заверяване на превода - 4 р. дни15 BGN25 BGN
Дирекция "Консулски отношения" на МВнРЛегализация на документ - Заверяване на превода и заверка Legal document - 1 р. ден60 BGN35 BGN
Дирекция "Консулски отношения" на МВнРЛегализация на документ - Заверяване на превода и заверка Legal document - 2 р. дни45 BGN28 BGN
Дирекция "Консулски отношения" на МВнРЛегализация на документ - Заверяване на превода и заверка Legal document - 4 р. дни30 BGN25 BGN
Дирекция "Консулски отношения" на МВнРЛегализация на документ - Поставяне на апостил - 1 р. ден5 BGN25 BGN
Дирекция на вероизповеданията на МСЛегализация на документ - 2 р. дни10 BGN15 BGN
Държавна агенция "Архиви"Легализация на документ - 2 р. дни0 BGN15 BGN
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"Легализация на документ - 5 р. дни0 BGN15 BGN
Испанско посолствоЛегализация на документ - 2 р. дни6 EUR40 BGN
Италианско посолствоЛегализация на документ - други документи47 BGN70 BGN
Италианско посолствоЛегализация на документ - общински документи21.5 BGN70 BGN
Китайско посолствоЛегализация на документ - общински документи - 5 р. дни20 USD40 BGN
Китайско посолствоЛегализация на документ - фирмен документи - 5 р. дни40 USD40 BGN
Кубинско посолствоЛегализация на документ (оригинал + превод)220 USD40 BGN
Кубинско посолствоЛегализация на документ (само оригинал/само превод)40 USD40 BGN
Кувейтско посолствоЛегализация на документ - Здравен сертификат - 4 р. дни50 BGN80 BGN
Кувейтско посолствоЛегализация на документ - Фактура и сертификат за произход - 4 р. дни250 BGN120 BGN
Министерство на здравеопазванетоЛегализация на документ - от 7 до 14 р. дни5 BGN15 BGN
Министерство на земеделието и хранитеЛегализация на документ - 2 р. дни0 BGN15 BGN
Министерство на икономикатаЛегализация на документ - 2 р. дни0 BGN15 BGN
Министерство на отбранатаЛегализация на документ - 2 р. дни0 BGN15 BGN
Министерство на правосъдиетоЛегализация на документ - 3 р. дни5 BGN20 BGN
Министерство на правосъдиетоЛегализация на документ - Пълномощно за имот - 3 р. дни10 BGN20 BGN
Министерство на транспорта и съобщениятаЛегализация на документ - 10 р. дни0 BGN15 BGN
Министерството на околната среда и водитеЛегализация на документ - 5 р. дни7 BGN15 BGN
Национален осигурителен институтЛегализация на документ - 2 р. дни0 BGN15 BGN
Национален център за информация и документацияЛегализация на документ - Документи, които не са в е-Регистъра (хартиен апостил) - 2 р. дни25 BGN25 BGN
Национален център за информация и документацияЛегализация на документ - Документи, които не са в е-Регистъра (хартиен апостил) - 3 р. дни18.75 BGN23 BGN
Национален център за информация и документацияЛегализация на документ - Документи, които не са в е-Регистъра (хартиен апостил) - 4 р. дни12.5 BGN20 BGN
Национален център за информация и документацияЛегализация на документ - Е-услуга (хартиен апостил) - 1 р. ден12.5 BGN20 BGN
Национална агенция за приходитеЛегализация на документ - 6 р. дни0 BGN15 BGN
Национална занаятчийска камараЗаверяване на документ - от 3 до 5 р. дни7 BGN15 BGN
Немско посолствоЛегализация на документ (копие на вече издаден) - 2 р. дни10 BGN40 BGN
Немско посолствоЛегализация на документ - 2 р. дни30 BGN40 BGN
НотариусНотариална заверка - Заверка на превод (I група езици) - 1 р. ден5 BGN50 BGN
НотариусНотариална заверка - Заверка на превод (I група езици) - 2 р. дни5 BGN40 BGN
НотариусНотариална заверка - Заверка на превод (II група езици) - 1 р. ден5 BGN60 BGN
НотариусНотариална заверка - Заверка на превод (II група езици) - 2 р. дни5 BGN50 BGN
НотариусНотариална заверка - Заверка на превод (III група езици) - 3 р. дни*5 BGN60 BGN
НотариусНотариална заверка - Заверка на препис0 BGN15 BGN
Областна администрация Област София-градЛегализация на документ - Обикновена поръчка - до 4 р. дни5 BGN20 BGN
Португалско посолствоЛегализация на документ - Удостоверяване на превод - 1 р. ден48.9 BGN40 BGN
Посолство на АзербайджанЛегализация на документ - Общински документи80 USD40 BGN
Посолство на АрменияЛегализация на документ0 BGN40 BGN
Посолство на БеларусЛегализация на документ - Двукратна виза90 EUR40 BGN
Посолство на БеларусЛегализация на документ - Еднократна виза60 EUR40 BGN
Посолство на БеларусЛегализация на документ - Многократна виза150 EUR40 BGN
Посолство на БеларусЛегализация на документ - Транзитна виза (двукратно)30 EUR40 BGN
Посолство на БеларусЛегализация на документ - Транзитна виза (еднократно)20 EUR40 BGN
Посолство на БеларусЛегализация на документ - Транзитна виза (многократно)40 EUR40 BGN
Посолство на БелгияЛегализация на документ - ДДОЕП (спешен документ за пътуване)20 BGN40 BGN
Посолство на БелгияЛегализация на документ - Издадени от България - 4 р. дни20 BGN40 BGN
Посолство на БелгияЛегализация на документ - Сертификат (националност, пребиваване)20 BGN40 BGN
Посолство на ВеликобританияЛегализация на документ - заверка за всяка следваща страница50 BGN40 BGN
Посолство на ВеликобританияЛегализация на документ - заверка на копие60 BGN40 BGN
Посолство на ВиетнамЛегализация на документ - Издадени от България40 USD40 BGN
Посолство на ВиетнамЛегализация на документ - Издадени от Виетнам30 USD40 BGN
Посолство на ЕгипетЛегализация на документ - Общински документи / издаден от Египет / - 3 р. дни22 USD40 BGN
Посолство на ЕгипетЛегализация на документ - Образователни документи / издаден от България / - 3 р. дни48 USD40 BGN
Посолство на ЕгипетЛегализация на документ - Общински документи / издаден от България / - 3 р. дни52 USD40 BGN
Посолство на ЕгипетЛегализация на документ - Фирмени документи / издаден от България / - 3 р. дни50 USD40 BGN
Посолство на ЕстонияЛегализация на документ - За държави, които не са членки на Хагската конвенция29 BGN40 BGN
Посолство на ИндияЛегализация на документ - Декларации, дипломи, стипендии, бракове, пълномощни25 BGN40 BGN
Посолство на ИндияЛегализация на документ - Допълнителна легализация или други услуги25 BGN40 BGN
Посолство на ИндияЛегализация на документ - Копие от регистъра50 BGN40 BGN
Посолство на ИндияЛегализация на документ - Отнасящи се до продажба, покупка и др. на движимо и недвижимо имущество50 BGN40 BGN
Посолство на ИндияЛегализация на документ - Пенсионни документи0 BGN40 BGN
Посолство на ИндияЛегализация на документ - Спешно издаване на документ (прибавя се към основната такса)13 BGN40 BGN
Посолство на ИндияЛегализация на документ - Търговски документ (внос от чужда)50 BGN40 BGN
Посолство на ИндияЛегализация на документ - Търговски документ (изонс от Индия)125 BGN40 BGN
Посолство на ИндонезияЛегализация на документ - ID - 2 р. дни15 USD40 BGN
Посолство на ИндонезияЛегализация на документ - Други документи - 2 р. дни20 USD40 BGN
Посолство на ИндонезияЛегализация на документ - Смъртен акт - 2 р. дни0 BGN40 BGN
Посолство на ИндонезияЛегализация на документ - Удостоверение за раждане - 2 р. дни10 USD40 BGN
Посолство на ИндонезияЛегализация на документ - Удостоверение за сключване на граждански брак - 2 р. дни20 USD40 BGN
Посолство на ИндонезияЛегализация на документ - Шофьорска книжка - 2 р. дни15 USD40 BGN
Посолство на ИракЛегализация на документ - Документи от България - 2 р. дни0 BGN40 BGN
Посолство на ИракЛегализация на документ - Издаването на (A) паспорти20 USD40 BGN
Посолство на ИракЛегализация на документ - Туристическа виза 40 USD40 BGN
Посолство на Ислямска Република ИранЛегализация на документ - Издадени от България84 EUR80 BGN
Посолство на Ислямска Република ИранЛегализация на документ - Издадени от Иран0 EUR80 BGN
Посолство на ЙеменЛегализация на документ - Български документи0 BGN40 BGN
Посолство на ЙорданияЛегализация на документ - от България - актове за раждане, Дипломи и приложения и др - 2 р. дни10 EUR40 BGN
Посолство на ЙорданияЛегализация на документ - от Йордания - актове за раждане, свидетелства за съдимост и др - 2 р. дни10 EUR40 BGN
Посолство на ЙорданияЛегализация на документ - Търговски документи, Фактури, Сертификати за произход, Сертификати за производствена практика, Ветеринарно-санитарни , Медицински - 2 р. дни42 EUR40 BGN
Посолство на КанадаЛегализация на документ - 10 р. дни - Издадени от Канада50 USD40 BGN
Посолство на КатарЛегализация на документ - Заверка на образователни документи50 EUR40 BGN
Посолство на КатарЛегализация на документ - Сертификат за произход38 EUR40 BGN
Посолство на КипърЛегализация на документ - Издадени от България1.7 EUR40 BGN
Посолство на КосовоЛегализация на документ20 EUR40 BGN
Посолство на Кралство Дания Легализация на документ - Обшински документ - 3 р. дни45 BGN40 BGN
Посолство на Кралство Дания Легализация на документ - Сертификат за регистрация260 BGN40 BGN
Посолство на ЛибияЛегализация на документ - Издадени от България50 BGN50 BGN
Посолство на ЛиванЛегализация на документ от Ливан - 4 работни дни12 EUR40 BGN
Посолство на ЛитваЛегализация на документ - издадени от Литва 20 EUR40 BGN
Посолство на МарокоЛегализация на документ10 BGN40 BGN
Посолство на МолдоваЛегализация на документ0 BGN40 BGN
Посолство на НидерландияЛегализация на документ - Издаване на копия30 USD40 BGN
Посолство на Обединени арабски емирстваЛегализация на документ - 2 р. дни72 BGN60 BGN
Посолство на ПакистанЛегализация на документ - Заверка на документ от Пакистан - 1 р. ден20 EUR40 BGN
Посолство на ПолшаЛегализация на документ59 BGN40 BGN
Посолство на ПолшаЛегализация на документ95 BGN40 BGN
Посолство на ПолшаЛегализация на документ - Заверка на копие на документ24 BGN40 BGN
Посолство на ПолшаЛегализация на документ - правна сделка, прехвърляне на собствеността на имот236 BGN40 BGN
Посолство на ПолшаЛегализация на документ - Прилагане на друг нотариус - за всяко свое действие71 BGN40 BGN
Посолство на ПолшаЛегализация на документ - Проверени и заверени преводи от / на полски език - за стр.17 BGN40 BGN
Посолство на ПолшаЛегализация на документ - Съставянето на нотариалния акт236 BGN40 BGN
Посолство на ПолшаЛегализация на документ - Удостоверяване на документа59 BGN40 BGN
Посолство на ПолшаЛегализация на документ - удостоверяване на превод от / на полски език за стр.32 BGN40 BGN
Посолство на Саудитска АрабияЛегализация на документи - Български документи20 USD40 BGN
Посолство на СирияЛегализация на документ - 2 р. дни50 EUR70 BGN
Посолство на ФранцияЛегализация на документ - 2 р. дни20 BGN40 BGN
Посолството на ПалестинаЛегализация на удостоверение за раждане (от Палестина)10 USD40 BGN
Регионално управление на образованието - София - градЛегализация на документ - Признаване на завършен период, клас или етап на училищно образование - 1 месец25 BGN40 BGN
Регионално управление на образованието - София - градЛегализация на документ - Признаване на завършена степен на образование и професионална квалификация - 1 месец35 BGN40 BGN
Румънско посолствоЛегализация на документ15 EUR40 BGN
Руско посолствоЛегализация на документ - 2 р. дни30 BGN40 BGN
Света МитрополияЛегализация на документ - Свето кръщане и Свето венчание - 1 р. ден5 BGN15 BGN
Света МитрополияЛегализация на документ - Свидетелство за развод - 1 р. ден10 BGN15 BGN
Свети СинодЛегализация на документ - 2 р. дни10 BGN15 BGN
Сръбско посолствоЛегализация на документ0 EUR40 BGN
Турско посолствоЛегализация на документ - 2 р. дни35 BGN40 BGN
Японско посолствоЛегализация на документ0 BGN40 BGN

Translation of documents

Translations from and into more than 50 languages from certified (sworn) translators by the Directorate "Consular Affairs" to the Ministry of Foreign Affairs.

Legalization of documents

Preparation of documents for legalization and certification, as well as their their filing in various state administrations and embassies.

Interpreting

Interpreters for simultaneous and consecutive translation. Accompanying and performing the formalities relating to executing transactions before a notary public. Providing equipment for simultaneous translation.

Specialized translations

Translation of documents with technical, medical, legal, financial etc. terminology by specialized translators.

Online translations

Online translations through a specialized centralized information system and client profile.

Certified Translations

Certification of translations of official and private (unofficial) documents and other papers.

Do you need translation and legalization of documents?

You can request an order for translation and legalization of documents at our headquarters, at an office from the office network or through our online platform

Contact us

You are looking for hosting services for your web site?

10% discount promo code for hosting services - gift from La Fit Trans. Use code LAFIT-TRANS during registration!