Цени за легализация на документи

Ценова листа за легализация

Цени за легализация на документи

Всички цени за легализация се калкулират на база печат и представляват сумата от ведомствените такси (ако има такива) и цената за единица печат. Съгласно чл. 50 от ЗДДС, ведомствените такси са освободени от ДДС.

Ведомствените такси може да бъдат различни в момента на регистриране на поръчката. Те зависят от конкретното ведомство.

Ведомство

Услуга

Ведомствена такса

Фирмена такса (без ДДС)

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Свържете се с нас