КОИ СМЕ НИЕ


Мрежа офиси за преводачески услуги

31451
207744
34
Преводи и легализация

Преводи и легализация

Ла Фит Транс е агенция за преводи и легализация с дългогодишен опит в предлагането на преводачески услуги, услуги по легализация и заверки на документи, както и свързаните с тях услуги.

Мисията на компанията е да осигури в пълен обхват услуги, свързани с преводи на документи и подготовката им за легализация в цялата страна. За целта компанията стартира изграждане на мрежа от представителни офиси.

Ла Фит Транс въведе нов начин на обслужване, обработване и предаване на услугите чрез специализирана централизирана информационна система и клиентска платформа.

Ла Фит Транс предлага писмени преводи на различни по сложност документи, заверени и официални писмени преводи на документи, подготовката на документи за легализация и заверка, специализирани преводи, онлайн преводи и устни преводи.

Компанията е сертифицирана по стандарт EN ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015-05, както и е регистрирана като администратор на лични данни.

Всички документи се обработват централизирано и преминават през качествен контрол в съответствие с международно признати стандарти, които гарантират предоставянето на качествена услуга на клиента.

Научете повече

Сертификати за преводачески услуги
ISO 17100:2015-05

Ла Фит Транс е сертифицирана по международно признатия стандарт ISO 17100, който обхваща основните процеси при извършване на писмени преводи, като определяне на преводача, техническия и човешкия ресурс за изпълнение на цялостната поръчката и други аспекти, необходими за предоставянето на качествени преводачески услуги, отговарящи на приложимите спецификации. Част от приложимите спецификации са съвкупност от установените най-добри практики, специфични изисквания на клиента и релевантния етичен кодекс на сектора, както и приложимите регламенти, наредби, закони и др. Целта на стандарта е да установи качествена услуга, която клиентът ще получи в рамките на признат набор от процедури. Придобит е сертификат ISO 17100:2015-05 от Български институт по стандартизация и Austrian Standarts Plus Certification.

Научете повече

Сертификати за преводачески услуги
ISO 9001:2015

Компанията е сертифицирана по международния признат стандарт EN ISO 9001:2015 от TÜV Austria отнасящи се до внедряване на ефективна система за управление на качеството. 
Обхватът на сертификата е предоставяне на писмени и устни преводачески услуги на частния и публичния сектор; специализирани онлайн преводи през информационна система за управление на преводачески услуги; официални преводи; заверка, легализация и локализация; консултантски услуги по писмени и устни преводи; франчайзинг.

Научете повече

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ


Услугите, които предлагаме се отличават с качество и прецизност

Преводачески услуги

Агенция за преводи Ла Фит Транс предлага писмени преводи, заверени и официални преводи, специализирани преводи, устни преводи, онлайн преводи и легализация на документи.

Превод на документи

Превод на документи

Ла Фит Транс извършва превод на документи от и на над 50 езика. Компанията работи с над 850 дипломирани преводачи с доказан опит в преводаческите услуги, от които голяма част са сертифицирани (заклети) да извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България от Дирекция "Консулски отношения" на МВнР. 

Компанията предлага извършването на преводи на документи в различни езикови комбинации, както от български на чужд език и обратно, така и от чужд на чужд език.

Ла Фит Транс изготвя преводи на документи като официален, заверен или без заверки в зависимост предназначението на писмения превод.

Писмените преводи на документи се изчисляват на база преведена страница, като една страница съдържа 1800 символа с интервалите съгласно установената практика в Република България.
При ценообразуването на превода на документа, компанията разпределя документите в четири групи по сложност. Предлагаме също и различни срокове за изпълнение на превода на документа, така че стойността на услугата да отговаря на специфичните нуждите на клиента.

Компанията внедри система за предоставяне на писмени преводачески услуги по стандарт EN ISO 17100:2015, която обхваща основните процеси при извършване на писмени преводи.

Научете повече

Легализация на документи

Легализация на документи

В зависимост от начина на издаване на документа и за коя държава е необходимо да послужи, Ла Фит Транс го подготвя за легализация (Apostille) в съответната администрация. Компанията предлага над 150 услуги по заверка и легализация на документи в държавни администрации и посолства на територията страната.

Администрациите извършващи легализация на документи в Република България са Дирекция "Консулски отношения" на МВнР, областните администрации в Република България, НАЦИД и Министерство на правосъдието.

Преди да бъде извършена легализация на документа е възможно да бъде необходимо поставянето на допълнителна заверка на документа, която предхожда легализацията. След поставянето на всички необходими заверки, документът се превежда, редактира, оформя според изискванията за изготвяне на официален превод и заверява в Дирекция "Консулски отношения" на МВнР.

След сдобиването на документа с всички необходими заверки, документът може да бъде използван и е напълно валиден пред всички институции на държавата, за която следва да послужи.

Ла Фит Транс подготвя и внася документи във всички посолства и държавни администрации в Република България.

Научете повече

Специализирани преводи

Специализирани преводи

Ла Фит Транс извършва специализирани преводи в различни сфери на бизнеса и технологиите. Всекидневно се извършват писмени преводи с насоченост към финансови, медицински, технически, юридически и правни текстове.

Компанията използва специализиран преводачески софтуер SDL Trados Studio 2021 Professional, който допринася за поддържането на високо качество и изграждане на преводни памети при извършване на специализирани преводи. 

В зависимост от използваната терминология се сформира екип от преводачи и редактори, които имат съответните познания и професионален опит.

При необходимост е възможно извършването на писмен превод в специализиран софтуер, както и допълнителна текстова и графична обработка.

Научете повече

Онлайн преводи

Онлайн преводи

Ла Фит Транс разработи клиентска платформа, която предоставя възможност на клиентите да получават онлайн преводи по всяко време и от всяка точка на света.

Освен подаване и получаване на преводи, платформата поддържа множество функционалности свързани със спецификата на обслужване на клиенти при предоставяне на услуги по превод и легализация, напр. специфична информация относно преводи и легализация.

Чрез клиентската платформа се въведе нов иновативен начин на обслужване на клиенти, използващи услуги по превод и легализация. 

Платформата позволява процесът да бъде изцяло онлайн - подаване на поръчката, плащане и приемане на готовата услуга, включително легализация и заверки.

Всеки клиент може да се регистрира в платформата или да получи достъп от централен офис до свой персонален профил.

Научете повече

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ


Изграждаме мрежа от офиси в цялата страна, така че да сме близо до Вас

Офиси за преводачески услуги

Ла Фит Транс предлага услуги свързани с превод и легализация на документи в 43 офиса в 34 населени места.

С КОИ ЕЗИЦИ РАБОТИМ


46 чужди езици от/на които превеждаме

Превод на документи от/на различни езици

Ла Фит Транс извършва превод на документи от/на следните езици

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Може да заявите поръчка за превод и легализация на документи в централен офис, в офис от мрежата или през онлайн платформа

Свържете се с нас

Въпроси

Информация и често задавани въпроси относно превод и легализация на документи

Легализация на Отчет за собствения капитал

Този документ е от III група документи. Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Препис от нотариус или оригинал с нотариална заверка на подписите на ...

Централизирана информационна система

Ла Фит Транс въведе уникална за територията на Република България специализирана централизирана информационна система, специално разработена за нуждите на компания. Системата съдържа в себе си ...

Легализация на Приложение към свидетелството за професионална квалификация

Този документ е от II група документи. Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Оригинал с на бланка на МОН с изходящ номер и дата; подпис и печат на ...

Как мога да открия най-близкия до мен офис за преводи и легализация?

Всички действащи офиси към момента може да разгледате в Секция "Офиси", където ще намерите точен адрес на офиса, контакти с операторите в офиса, както и инфо линия с централен офис. Всеки ...

Легализация на Удостоверение за семейно положение

Този документ е от I група документи. (*Когато документът следва да послужи пред държава, която не е членка в Хагската конвенция и няма двустранни отношения с България (напр. Канада), вж. въпрос ...

Легализация на Свидетелство (удостоверение) за професионална квалификация (МОН)

Този документ е от II група документи. Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Оригинал с на бланка на МОН с изходящ номер и дата; подпис и печат на ...

Легализация на Сертификат/удостоверение за придобита квалификация

Този документ е от II група документи. * Когато центърът, издаващ сертификата/удостоверението, не е АКРЕДИТИРАН към Министерство на образованието, младежта и науката. Документ, издаден в ...

Писмен превод

Писменият превод се отнася до писмена информация, която има за цел да предаде първоначалния стил, смисъл и значение от един език (изходен) на друг език (целеви). При извършването на писмения предвид ...

Легализация на Удостоверение за граждански брак

Този документ е от I група документи. (*Когато документът следва да послужи пред държава, която не е членка в Хагската конвенция и няма двустранни отношения с България (напр. Канада), вж. въпрос ...

Легализация на Удостоверение от КАТ

Този документ е от II група документи. Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. На бланка на издаващата Областна дирекция с изходящ номер и дата; да е ...

Кои документи се легализират в Министерство на правосъдието?

Министерство на правосъдието на Република България удостоверява документи с Апостил (APOSTILLE), които следва да послужат за чужбина, като напр. свидетелство за съдимост, пълномощно, декларация, ...