КОИ СМЕ НИЕ


Мрежа офиси за преводачески услуги

16977
126994
30
Преводи и легализация

Преводи и легализация

Ла Фит Транс е част от група компании, които оперират в различни сфери на услугите и информационните технологии в страната и чужбина.

Мисията на компанията е да осигури услуги, свързани с преводи на документи и подготовката им за легализация в цялата страна. За целта компанията стартира изграждане на мрежа от представителни офиси.

Ла Фит Транс въвежда нов начин на обслужване, обработване и предаване на услугите чрез специализирана централизирана информационна система и клиентска платформа.

Компанията е сертифицирана по стандарт EN ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015-05, както и е регистрирана като администратор на лични данни.

Ла Фит Транс предлага превод на различни по сложност документи и подготовката им за легализация, специализирани преводи, онлайн преводи и устни преводи.

Всички документи се обработват централизирано и преминават през качествен контрол в съответствие с международно признати стандарти, които гарантират предоставянето на качествена услуга на клиента.

Научете повече

Сертификати за преводачески услуги
ISO 17100:2015-05

Ла Фит Транс е сертифицирана по международно признатия стандарт ISO 17100, който обхваща основните процеси при извършване на писмени преводи, като определянето на преводача, техническия ресурс и качеството на предоставената услуга. Целта на стандарта е да установи качествена услуга, която клиентът ще получи в рамките на признат набор от процедури. Придобит е сертификат ISO 17100:2015-05 от Български институт по стандартизация и Austrian Standarts Plus Certification.

Научете повече

Сертификати за преводачески услуги
ISO 9001:2015

Компанията е сертифицирана по международния признат стандарт EN ISO 9001:2015 от TÜV Austria отнасящи се до внедряване на ефективна система за управление на качеството. 
Обхватът на сертификата е предоставяне на писмени и устни преводачески услуги на частния и публичния сектор; специализирани онлайн преводи през информационна система за управление на преводачески услуги; официални преводи; заверка, легализация и локализация; консултантски услуги по писмени и устни преводи; франчайзинг.

Научете повече

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ


Услугите, които предлагаме се отличават с качество и прецизност

Преводачески услуги

Агенция за преводи Ла Фит Транс предлага писмени преводи, специализирани преводи, устни преводи, онлайн преводи и легализация на документи.

Превод на документи

Превод на документи

Ла Фит Транс извършва превод на документи от и на над 50 езика. Компанията работи с над 850 дипломирани преводачи с доказан опит в преводаческите услуги, от които голяма част са сертифицирани (заклети) да извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България от Дирекция "Консулски отношения" на МВнР. 

Писмените преводи се изчисляват на база преведена страница, като една страница съдържа 1800 символа с интервалите съгласно установената практика в Република България.

Компанията внедри система за предоставяне на писмени преводачески услуги по стандарт EN ISO 17100:2015, която обхваща основните процеси при извършване на писмени преводи.

Всеки официален превод, извършен от Ла Фит Транс се поставя на сертифицирана фирмена бланка с печат на компанията, подписва се от сертифициран (заклет) преводач, извършил превода, и при необходимост се заверява в Дирекция "Консулски отношения" на МВнР или се удостоверява пред нотариус. 

Научете повече

Легализация на документи

Легализация на документи

В зависимост от начина на издаване на документа и за коя държава е необходимо да послужи, Ла Фит Транс го подготвя за легализация (Apostille) в съответната администрация.

Администрациите извършващи легализация в Република България са Дирекция "Консулски отношения" на МВнР, областните администрации в Република България, НАЦИД и Министерство на правосъдието.

Преди да бъде извършена легализация е възможно да бъде необходимо поставянето на допълнителна заверка на документа, която предхожда легализацията. След поставянето на всички необходими заверки, документът се превежда, редактира, оформя според изискванията за изготвяне на официален превод и заверява в Дирекция "Консулски отношения" на МВнР.

След сдобиването на документа с всички необходими заверки, документът може да бъде използван и е напълно валиден пред всички институции на държавата, за която следва да послужи.

Ла Фит Транс подготвя и внася документи във всички посолства и държавни администрации в страната.

Научете повече

Специализирани преводи

Специализирани преводи

Ла Фит Транс извършва превод на специализирана документация в различни сфери на бизнеса и технологиите. Всекидневно се извършват преводи с насоченост към финансови, медицински, технически, юридически и правни текстове.

Компанията използва специализиран преводачески софтуер SDL Trados Studio 2019 Professional, който допринася за поддържането на високо качество и изграждане на преводни памети при извършване на специализирани преводи. 

В зависимост от използваната терминология се подбират преводачи и редактори, които имат съответните познания и професионален опит. При необходимост е възможно да бъде осигурен външен консултант, специалист по съответната терминология.

Научете повече

Онлайн преводи

Онлайн преводи

Ла Фит Транс разработи клиентска платформа, която предоставя възможност на клиентите да получават онлайн преводи по всяко време и от всяка точка на света.

Освен подаване и получаване на преводи, платформата поддържа множество функционалности свързани със спецификата на обслужване на клиенти при предоставяне на услуги по превод и легализация, напр. специфична информация относно преводи и легализация.

Чрез клиентската платформа се въведе нов иновативен начин на обслужване на клиенти, използващи услуги по превод и легализация.

Всеки клиент може да се регистрира в платформата или да получи достъп от централен офис до свой персонален профил.

Научете повече

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ


Изграждаме мрежа от офиси в цялата страна, така че да сме близо до Вас

Офиси за преводачески услуги

Ла Фит Транс предлага услуги свързани с превод и легализация на документи в 41 офиса в 30 населени места.

С КОИ ЕЗИЦИ РАБОТИМ


50 чужди езика от/на които превеждаме

Превод на документи от/на различни езици

Ла Фит Транс извършва превод на документи от/на следните езици

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Може да заявите поръчка за превод и легализация на документи в централен офис, в офис от мрежата или през онлайн платформа

Свържете се с нас

Въпроси

Информация и често задавани въпроси относно превод и легализация на документи

Внедрена система относно изискванията за предоставяне на писмени преводачески услуги

Ла Фит Транс внедри система за предоставяне нa писмени преводачески услуги по стандарт EN ISO 17100:2015. Международно признатия стандарт относно изискванията за предоставяне на писмени ...

Легализация на Удостоверение за наследници

Този документ е от I група документи. (*Когато документът следва да послужи пред държава, която не е членка в Хагската конвенция и няма двустранни отношения с България (напр. Канада), вж. въпрос ...

Легализация на Свидетелство за съдимост - чужд гражданин

Този документ е от I група документи. Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Оригинал с регистрационен номер и дата; да е посочено за коя държава ...

Писмения превод се заплаща на предадения или преведения текст?

Писмените преводи се изчисляват на база преведения текст, а не изходния ...

Легализация на Удостоверение за правно ограничение

Този документ е от I група документи. (*Когато документът следва да послужи пред държава, която не е членка в Хагската конвенция и няма двустранни отношения с България (напр. Канада), вж. въпрос ...

Легализация на Диплома за средно образование

Този документ е от II или III група документи (в зависимост от изучавания профил). Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Подпис на титуляря до ...

Легализация на Удостоверение за членство в Регионална стопанска камара

Този документ е от II група документи. Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Снет препис от нотариус. 2. Стъпки за легализация на документа и ...

Кои документи спадат към II група?

Към II група документи спадат следните документи: - Диплома за средно образование; - Диплома за висше образование и приложението към нея; - Сертификат за придобита специалност; - ...

Какви заверки трябва да има документ издаден от чужда държава?

За да послужи документ, издаден от чужда страна в Република България следва да бъде оформен според изискванията за легализация, които могат да бъдат различни в зависимост от коя държава е издаден ...

Легализация на Служебна бележка - от РУСО

Този документ е от II група документи. Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Оригинал с изходящ номер и дата; подпис и печат на съответното Районно ...

Легализация на Удостоверение за декларирани данни /НАП/

Този документ е от II група документи. Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Оригинал на бланка на НАП с изходящ номер и дата; подпис и зелен печат ...

Легализация на Удостоверение за редовен ученик

Този документ е от II група документи. Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. На официална бланка на МОН с изходящ номер и дата; празните полета да ...