Често задавани въпроси за преводачески услуги Нива на обработка на поръчка по превод и/или легализация}

Често задавани въпроси за преводачески услуги

Въпроси относно преводи и легализация на документи

Нива на обработка на поръчка по превод и/или легализация

Легализация на документи

Офиси за преводи и легализация

Поръчки за преводи и легализация

Преводи на документи

Специализирани преводи

Управление на процесите по качеството

Внедрена система за управление на качеството

Внедрена система относно изискванията за предоставяне на писмени преводачески услуги

Колко нива на преглед се извършват на преведените документи?

Нива на обработка на поръчка по превод и/или легализация
При стартирането на процеса по обработка на подадена поръчка по превод и/или легализация, оператор от Централен офис на Ла Фит Транс спазва ясно определен правилник и установени практики, които обхващат следните основни процеси:

1. Запознаване с подадените документи за превод - обхваща преглед за специфична терминология и класифициране на вида група на документи (вж. въпроси към "Преводи на документ"); цитирани закони, регламенти, наредби и др.; необходимост от специфично оформяне на текста и др. подобни.

2. При легализация - проверка на изискванията за легализация в зависимост за къде е необходимо да послужи документът.

3. Запознаване и описване на специфичните изисквания на клиента, ако има такива.

4. Подбор на преводач или екип от преводачи за изпълнение на поръчката.

5. При легализация - подготовка за подаване за заверка и/или легализация в зависимост изискванията на съотвентата администрация.

6. След получаване на извършения превод - редакция от редактор и/или редактор-специалист в определената област.

7. След получаване на заверените/легализирани документи - преглед на поставените заверки.

8. Преглед и приключване на всички услуги към дадена поръчка.

Неизменна част от описаните по-горе процеси е периодичното следене за изпълнението и при необходимост коригиране и подпомагане на възложените действия.

Устен превод

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Свържете се с нас
Хостинг от ITA Network Solutions

Имате нужда от хостинг услуги за Вашия сайт?
Промо код за 10% отстъпка за хостинг услуги подарък от Ла Фит Транс. Използвайте код LAFIT-TRANS при регистрация!

Хостинг от ITA Network Solutions