Цени за преводи на документи и нива на сложност

Цени за преводачески услуги

Цени за преводи на документи и нива на сложност

Цените за превод на документи са разделени в няколко групи според сложността на текста.

I
  • Общински документи
  • Църковни документи
  • Свидетелство за съдимост
  • Други с подобно ниво на сложност
II
  • Диплома за средно и висше образование
  • Приложение към дипломи за висше образование
  • Сертификати за придобита специалност
  • Академична справка
  • Удостоверение за завършен клас
  • Удостоверение за преместване
  • Удостоверение за придобита професионална квалификация
  • Банкови референции
  • Удостоверения от банки
  • Други с подобно ниво на сложност
III
  • Медицински и технически приложения към дипломи за висше образование
  • Медицински и технически академични справки
  • Решения
  • Декларации
  • Договори, Споразумения
  • Пълномощни
  • Служебни бележки
  • Фирмени документи /баланси, отчети/
  • Искови молби
  • Други с подобно ниво на сложност
IV
 • Медицински документи
 • Икономически документи
 • Технически документи
 • Юридически документи
 • Всякакви специализирани документи
Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Свържете се с нас
Хостинг от ITA Network Solutions

Имате нужда от хостинг услуги за Вашия сайт?
Промо код за 10% отстъпка за хостинг услуги подарък от Ла Фит Транс. Използвайте код LAFIT-TRANS при регистрация!

Хостинг от ITA Network Solutions