Цени за преводи на документи и нива на сложност

Цени за преводачески услуги

Цени за преводи на документи и нива на сложност

Цените за превод на документи са разделени в няколко групи според сложността на текста.

I
 • Общински документи
 • Църковни документи
 • Свидетелства за съдимост
 • Други с подобно ниво на сложност
II
  • Дипломи за средно и висше образование
  • Приложения към дипломи за висше образование
  • Сертификати за придобита специалност
  • Академични справки
  • Удостоверения за завършен клас
  • Удостоверения за преместване
  • Удостоверения за придобита професионална квалификация
  • Банкови референции
  • Удостоверения от банки
  • Други с подобно ниво на сложност
III
 • Медицински дипломи за висше образование
 • Приложения към медицински дипломи за висше образование
 • Медицински академични справки
 • Решения
 • Декларации
 • Пълномощни
 • Служебни бележки
 • Фирмени документи /баланси, отчети/
 • Искови молби
 • Други с подобно ниво на сложност
IV
 • Медицински документи
 • Икономически документи
 • Технически документи
 • Юридически документи
 • Всякакви специализирани документи
Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Имате нужда от преводи и легализация на документи?

Свържете се с нас
Хостинг от ITA Network Solutions

Имате нужда от хостинг услуги за Вашия сайт?
Промо код за 10% отстъпка за хостинг услуги подарък от Ла Фит Транс. Използвайте код LAFIT-TRANS при регистрация!

Хостинг от ITA Network Solutions