Устен превод

Ла Фит Транс ООД предлага преводачи за устни преводи. Поради спецификата на тази услуга, цените се договарят за всяко конкретно запитване. Преводачите на компанията покриват всички видове устни преводи, но не можем да гарантираме на 100% преводач на всеки език за всяка дата. Затова е необходимо навременно запитване по темата, за да преценим дали може да се осигури преводач за конкретните дни и за конкретните условия на Клиента.

Често при запитване за устен превод (особено в случаите когато преводът е специализиран) се изисква от Клиента примерен текст, който покрива част от терминологията на бъдещия устен превод. По този начин преводачът се подготвя предварително.


Въпроси

  • Мога ли да получа отстъпки от крайните цени за преводи или легализация? » Поръчки за преводи и легализация

  • Легализация на Пълномощно » Легализация на документи

  • Какви са предимствата Ла Фит Транс да е посредник за заверки и легализации? » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение от Софийски адвокатски съвет » Легализация на документи

  • Легализация на Характеристика / препоръки » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за платени данъци и осигуровки » Легализация на документи

  • Кои документи се легализират в Министерство на правосъдието? » Легализация на документи

  • Кои български институции поставят Апостил? » Общи въпроси

  • Легализация на Свидетелство за съдимост » Легализация на документи

  • Легализация на Отчет за парични потоци по прекия метод » Легализация на документи