Устен превод

Ла Фит Транс ООД предлага преводачи за устни преводи. Поради спецификата на тази услуга, цените се договарят за всяко конкретно запитване. Преводачите на компанията покриват всички видове устни преводи, но не можем да гарантираме на 100% преводач на всеки език за всяка дата. Затова е необходимо навременно запитване по темата, за да преценим дали може да се осигури преводач за конкретните дни и за конкретните условия на Клиента.

Често при запитване за устен превод (особено в случаите когато преводът е специализиран) се изисква от Клиента примерен текст, който покрива част от терминологията на бъдещия устен превод. По този начин преводачът се подготвя предварително.


Въпроси

  • Легализация на Извлечение от банкова сметка » Легализация на документи

  • Какви са предимствата Ла Фит Транс да е посредник за заверки и легализации? » Легализация на документи

  • Легализация на Медицинско направление /документи издадени от частно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Как мога да открия най-близкия до мен офис за преводи и легализация? » Офиси за преводи и легализация

  • Легализация на Епикриза /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Характеристика / препоръки » Легализация на документи

  • Легализация на Банкова референция » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за придобито / отказано гражданство » Легализация на документи

  • Легализация на Нотариален акт » Легализация на документи

  • Легализация на Сертификат - ISO » Легализация на документи