Устен превод

Ла Фит Транс ООД предлага преводачи за устни преводи. Поради спецификата на тази услуга, цените се договарят за всяко конкретно запитване. Преводачите на компанията покриват всички видове устни преводи, но не можем да гарантираме на 100% преводач на всеки език за всяка дата. Затова е необходимо навременно запитване по темата, за да преценим дали може да се осигури преводач за конкретните дни и за конкретните условия на Клиента.

Често при запитване за устен превод (особено в случаите когато преводът е специализиран) се изисква от Клиента примерен текст, който покрива част от терминологията на бъдещия устен превод. По този начин преводачът се подготвя предварително.


Въпроси

  • Легализация на Отчет за приходи и разходи » Легализация на документи

  • Легализация на Адресна регистрация » Легализация на документи

  • Как се таксува легализация? » Легализация на документи

  • Легализация на Банкова гаранция » Легализация на документи

  • Легализация на Свидетелство за съдимост » Легализация на документи

  • Колко по-рано трябва да се обадя, за да заявя устен превод? » Устен превод

  • Кой превод се води специализиран? » Специализирани преводи

  • Легализация на Сертификат - ISO » Легализация на документи

  • Къде се заверява превода когато е за Португалия? » Преводи на документи

  • Легализация на Диплома за средно образование » Легализация на документи