Услуги

Ла Фит Транс ООД предлага услуги в областта на превода и подготовката на документация за легализация. Целта на компанията е да предлага услугите си максимално близо до Вас, затова започна изграждането на представителни офиси из страната.

При обработването на поръчките на Клиентите си, компанията се ръководи от няколко основни принципа:


Въпроси

  • Легализация на Протокол от общо събрание на дружество » Легализация на документи

  • На кой да се обадя, за да отправя запитване за устен превод? » Устен превод

  • Легализация на Епикриза /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Как се изчислява една преведена страница? » Преводи на документи

  • Легализация на Диплома за висше образование » Легализация на документи

  • Списък на страните, с които България има двустранна спогодба. » Легализация на документи

  • Как мога да открия най-близкия до мен офис за преводи и легализация? » Офиси за преводи и легализация

  • Легализация на Удостоверение за придобито / отказано гражданство » Легализация на документи

  • Легализация на Искова молба /НАП/ » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за граждански брак » Легализация на документи