Специализирани преводи

Ла Фит Транс ООД предлага превод на специализирана документация в почти всички сфери на бизнеса и технологиите. Подобен род преводи изискват специални познания на преводачите, затова специализираните ни преводи се обработват само от преводачи с голям опит и познания по съответната тематика. При необходимост е възможно да бъде осигурен външен консултант, специалист по съответната тематика.

Обработването и превеждането на техническа и/или специализирана документация изисква повече време и усилия. Ценовата ни листа включва специализираните преводи в група IV. Моля посетете секция Цени - Писмени преводи за повече информация


Въпроси

  • Легализация на Кръщелно свидетелство / свидетелство за църковен брак » Легализация на документи

  • Легализация на Референция за салдо по сметки на физически или юридически лица » Легализация на документи

  • Колко време отнема обикновената поръчка за превод? » Преводи на документи

  • Легализация на Удостоверение за придобито / отказано гражданство » Легализация на документи

  • Легализация на Диплома за средно образование » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за средно образование » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за членство в Български лекарски съюз » Легализация на документи

  • Кои български институции поставят Апостил? » Общи въпроси

  • Легализация на Удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец » Легализация на документи

  • Колко по-рано трябва да се обадя, за да заявя устен превод? » Устен превод