Специализирани преводи

Ла Фит Транс ООД предлага превод на специализирана документация в почти всички сфери на бизнеса и технологиите. Подобен род преводи изискват специални познания на преводачите, затова специализираните ни преводи се обработват само от преводачи с голям опит и познания по съответната тематика. При необходимост е възможно да бъде осигурен външен консултант, специалист по съответната тематика.

Обработването и превеждането на техническа и/или специализирана документация изисква повече време и усилия. Ценовата ни листа включва специализираните преводи в група IV. Моля посетете секция Цени - Писмени преводи за повече информация


Въпроси

  • Легализация на Сертификат/удостоверение за придобита квалификация » Легализация на документи

  • Легализация на Искова молба /НАП/ » Легализация на документи

  • Легализация на Протокол от общо събрание на дружество » Легализация на документи

  • Какво означава Национална мрежа офиси Ла Фит Транс? » Офиси за преводи и легализация

  • Легализация на Медицинско изследване /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Имунизационен паспорт /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Референция за салдо по сметки на физически или юридически лица » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за членство в Регионална стопанска камара » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение от КАТ » Легализация на документи

  • Легализация на Свидетелство за съдимост » Легализация на документи