Легализация

Ла Фит Транс ООД подготвя Вашите документи за легализация в Консулски отдел на МВнР на Република България. Преди да бъдат легализирани документите, се превеждат, поставят на лицензирана бланка, подписват от заклет преводач и се внасят от наш представител във ведомството. Компанията внася документи и в почти всички посолства и ведомства в страната. След заверката, документът става валиден пред властите в съответната страна.

Компанията плаща всички ведомствени такси вместо Вас и поема целия процес по внасяне и изнасяне на документите от ведомството. За да се избегне облагането на ведомствените такси с ДДС и излишното оскъпяване на процедурата, Ла Фит Транс ООД (съгласно чл.50 от ЗДДС) не начислява ДДС върху освободени от ДДС ведомствени такси.

Процедурата по подготовка на документите за легализация се извършва от специалисти с дългогодишен опит, което гарантира качественото и коректно обслужване от страна на Ла Фит Транс ООД.

За повече информация относно ценовата листа на компанията по отношение на фирмените такси за подготовката на документи за легализация и внасянето им в съответните ведомства, моля посетете секция Цени - Легализация. В секцията можете да намерите и актуален списък с ведомствените такси.


Въпроси

  • Как може да се легализира български образователен документ? » Легализация на документи

  • Легализация на Регистрация по булстат » Легализация на документи

  • Легализация на Пълномощно » Легализация на документи

  • Легализация на Протокол от общо събрание на дружество » Легализация на документи

  • Легализация на Майсторско свидетелство » Легализация на документи

  • Легализация на Отчет за парични потоци по прекия метод » Легализация на документи

  • Легализация на Академична справка » Легализация на документи

  • Колко време отнема експресната поръчка за превод? » Преводи на документи

  • Кои общински документи трябва да са издадени като ДУБЛИКАТ и кои като ОРИГИНАЛ за легализация? » Легализация на документи

  • Къде се заверява превода когато е за Португалия? » Преводи на документи