Легализация

Ла Фит Транс ООД подготвя Вашите документи за легализация в Консулски отдел на МВнР на Република България. Преди да бъдат легализирани документите, се превеждат, поставят на лицензирана бланка, подписват от заклет преводач и се внасят от наш представител във ведомството. Компанията внася документи и в почти всички посолства и ведомства в страната. След заверката, документът става валиден пред властите в съответната страна.

Компанията плаща всички ведомствени такси вместо Вас и поема целия процес по внасяне и изнасяне на документите от ведомството. За да се избегне облагането на ведомствените такси с ДДС и излишното оскъпяване на процедурата, Ла Фит Транс ООД (съгласно чл.50 от ЗДДС) не начислява ДДС върху освободени от ДДС ведомствени такси.

Процедурата по подготовка на документите за легализация се извършва от специалисти с дългогодишен опит, което гарантира качественото и коректно обслужване от страна на Ла Фит Транс ООД.

За повече информация относно ценовата листа на компанията по отношение на фирмените такси за подготовката на документи за легализация и внасянето им в съответните ведомства, моля посетете секция Цени - Легализация. В секцията можете да намерите и актуален списък с ведомствените такси.


Въпроси

  • Какво означава заверен превод? » Преводи на документи

  • Легализация на Медицинско свидетелство /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Протокол от общо събрание на дружество » Легализация на документи

  • Кои документи са от III група? » Преводи на документи

  • Легализация на Сертификат/удостоверение за придобита квалификация » Легализация на документи

  • Легализация на Длъжностна характеристика » Легализация на документи

  • Кои документи се легализират в Министерство на правосъдието? » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за придобито / отказано гражданство » Легализация на документи

  • Легализация на Академична справка » Легализация на документи

  • Може ли да се правят двуезични преводи? » Преводи на документи