Технологии

Ла Фит Транс ООД въведе уникална за територията на България централизирана Информационна система, специално разработена за нуждите на преводаческа компания. Системата е завършена през 2010 г. от Global Business Solutions и съдържа в себе си възможност за обработване на всички процеси свързани с преводачески услуги и подготовката на документи за легализация. Всички процеси са съобразени със спецификата на бизнеса на територията на Република България.

Част от възможностите на централизираната Информационна система:

Централизираната информационна система е плод на няколко годишна работа на екип от опитни програмисти и съдържа в себе си функционалност, която покрива всички аспекти на работата на една преводаческа агенция. В разработването на системата са заложени най-новите и актуални технологии на програмирането, най-актуалните процеси по обслужването на Клиенти за превод и легализация и уникалната възможност за поддръжка на множество офиси и централизираното обработване на документите.

Чрез въвеждането на централизирана Информационна система, компанията иска да демонстрира на своите клиенти и партньори своята решимост да предлага уникални и иновативни методи за предоставяне на услуги за превод и легализация.


Въпроси

  • Легализация на Удостоверение за членство в Регионална стопанска камара » Легализация на документи

  • Легализация на Сертификат за свободна продажба » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за местно лице » Легализация на документи

  • Легализация на Отчет за приходи и разходи » Легализация на документи

  • Легализация на Характеристика / препоръки » Легализация на документи

  • Легализация на Отчет за собствен капитал » Легализация на документи

  • Легализация на Свидетелство за съдимост » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за членство в Български лекарски съюз » Легализация на документи

  • Легализация на Медицинско свидетелство /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Искова молба /МП/ » Легализация на документи