Технологии

Ла Фит Транс ООД въведе уникална за територията на България централизирана Информационна система, специално разработена за нуждите на преводаческа компания. Системата е завършена през 2010 г. от Global Business Solutions и съдържа в себе си възможност за обработване на всички процеси свързани с преводачески услуги и подготовката на документи за легализация. Всички процеси са съобразени със спецификата на бизнеса на територията на Република България.

Част от възможностите на централизираната Информационна система:

Централизираната информационна система е плод на няколко годишна работа на екип от опитни програмисти и съдържа в себе си функционалност, която покрива всички аспекти на работата на една преводаческа агенция. В разработването на системата са заложени най-новите и актуални технологии на програмирането, най-актуалните процеси по обслужването на Клиенти за превод и легализация и уникалната възможност за поддръжка на множество офиси и централизираното обработване на документите.

Чрез въвеждането на централизирана Информационна система, компанията иска да демонстрира на своите клиенти и партньори своята решимост да предлага уникални и иновативни методи за предоставяне на услуги за превод и легализация.


Въпроси

  • Легализация на Удостоверение за актуално състояние на фирма » Легализация на документи

  • Кои документи са от I група? » Преводи на документи

  • Каква информация трябва да предоставя, при необходимост от устен превод? » Устен превод

  • Легализация на Удостоверение / свидетелство за завършен клас » Легализация на документи

  • Как се изчислява една преведена страница? » Преводи на документи

  • На кой да се обадя, за да отправя запитване за устен превод? » Устен превод

  • Легализация на Уверение от ВУЗ » Легализация на документи

  • Легализация на Диплома за средно образование » Легализация на документи

  • Легализация на Учредителен акт на дружество » Легализация на документи

  • Кой превод се води специализиран? » Специализирани преводи