Технологии

Ла Фит Транс ООД въведе уникална за територията на България централизирана Информационна система, специално разработена за нуждите на преводаческа компания. Системата е завършена през 2010 г. от Global Business Solutions и съдържа в себе си възможност за обработване на всички процеси свързани с преводачески услуги и подготовката на документи за легализация. Всички процеси са съобразени със спецификата на бизнеса на територията на Република България.

Част от възможностите на централизираната Информационна система:

Централизираната информационна система е плод на няколко годишна работа на екип от опитни програмисти и съдържа в себе си функционалност, която покрива всички аспекти на работата на една преводаческа агенция. В разработването на системата са заложени най-новите и актуални технологии на програмирането, най-актуалните процеси по обслужването на Клиенти за превод и легализация и уникалната възможност за поддръжка на множество офиси и централизираното обработване на документите.

Чрез въвеждането на централизирана Информационна система, компанията иска да демонстрира на своите клиенти и партньори своята решимост да предлага уникални и иновативни методи за предоставяне на услуги за превод и легализация.


Въпроси

  • Легализация на Майсторско свидетелство » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за членство в Български лекарски съюз » Легализация на документи

  • Плаща се предадения или преведения текст? » Преводи на документи

  • Легализация на Данъчна декларация /НАП/ » Легализация на документи

  • Каква информация трябва да предоставя, при необходимост от устен превод? » Устен превод

  • Легализация на Удостоверение за притежание на личен документ, превозно средство и др. » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за граждански брак » Легализация на документи

  • Легализация на Характеристика / препоръки » Легализация на документи

  • Легализация на Смъртен акт » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за наследници » Легализация на документи