Мениджмънт

Управлението на Ла Фит Транс ООД е съставено от Управител и борд на директорите (съгласно вътрешната структура на компанията). Бордът на директорите е съставен от мениджъри с дългогодишен опит в управлението на средни и големи компании в различни сектори на бизнеса.Управител - Дългогодишен опит в областта на преводаческите услуги и подготовката на документи за легализация. Отговаря за оперативното ръководство на екипа и преводаческите услуги.

Финансов директор - Дългогодишен опит в областта на финансите и счетоводството. Участва в управлението на голяма финансова и счетоводна къща. Отговаря за финансовото обезпечение на компанията.

Директор бизнес развитие - Дългогодишен опит в областта на изграждането на мрежи от офиси и бизнес развитието. Участвал е в управлението на компании с между 40 и 1000 офиса из страната. Отговаря за връзките с корпоративни клиенти, партньори, развитието на бизнеса и изграждането на мрежа от офиси из страната и чужбина.

Директор Информационни технологии - Над 15 години опит в областта на Информационните технологии. Над 10 години управленски опит като Изпълнителен директор на големи ИТ компании в България и Великобритания. Участва в управлението на голяма група компании, които работят в областта на Информационните технологии. Отговаря за всичко свързано с Информационни технологии в компанията.

Директор Корпоративен и обществен сектор - Над 20 години опит на ръководни позиции в държавната администрация. Специалист по човешки ресурси, обучения, икономика, финанси, право, фирмено управление, обществени поръчки и много други. Отговаря за отношенията с големи корпоративни Клиенти и държавни институции.


Въпроси

  • Кои страни са членки в Хагската конвенция? » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение от КАТ » Легализация на документи

  • Кои документи са от III група? » Преводи на документи

  • Легализация на Удостоверение от банка » Легализация на документи

  • Може ли да се правят двуезични преводи? » Преводи на документи

  • Легализация на Съдебно решение за развод / регистрация на дружество » Легализация на документи

  • Кои общински документи трябва да са издадени като ДУБЛИКАТ и кои като ОРИГИНАЛ за легализация? » Легализация на документи

  • Легализация на Командировъчна заповед » Легализация на документи

  • Легализация на Данъчна декларация /НАП/ » Легализация на документи

  • Легализация на Свидетелство за съдимост - чужд гражданин » Легализация на документи