За Нас

Ла Фит Транс ООД е агенция за преводи - проект на обединение от група компании, които оперират в различни сфери на услугите и Информационните технологии в страната и чужбина.

Компанията е лицензирана от Консулски отдел на Министерството на външните работи на Република България да извършва преводачески услуги.

Целта на проекта е да осигури услуги, свързани с превод на документи и подготовката им за легализация в цялата страна. За целта компанията стартира изграждане на мрежа от представителни офиси.

Ла Фит Транс ООД предлага превод на различни по сложност документи и подготовката им за легализация. След превод, всеки документ се обработва от редактор.

Всички документи се обработват централизирано и преминават през качествен контрол, който гарантира изрядното им предаване на Клиента.

Ла Фит Транс ООД, като част от финансово стабилна група от компании, която няма задължения нито към банки, нито към партньори и доставчици, може да гарантира, че Вашите поръчки ще бъдат коректно изпълнени в уговорените срокове и всички бъдещи контакти с компанията ще бъдат на същото ниво и качество.

Ла Фит Транс ООД има споразумение с останалите компании от групата да използва техническите и човешки ресурси. Този факт дава възможност да бъдат предоставяни комплексни услуги на Клиенти и да бъде ползван опита на голям брой разнообразни специалисти в различни сфери.


Въпроси

  • Легализация на Свидетелство за съдимост - чужд гражданин » Легализация на документи

  • Какво означава официален превод? » Преводи на документи

  • Легализация на Длъжностна характеристика » Легализация на документи

  • Легализация на Свидетелство за основно образование » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за редовен ученик » Легализация на документи

  • Легализация на Диплома за висше образование » Легализация на документи

  • Легализация на Протокол за лечение в чужбина /документи издадени от частно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение / свидетелство за завършен клас » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение от банка » Легализация на документи

  • Легализация на Църковно свидетелство за развод » Легализация на документи