Екип

Екипът на агенция за преводи Ла Фит Транс ООД е съставен от специалисти с дългогодишен опит в различни сфери. В стратегията за изграждане на екипа, мениджмънтът на компанията заложи на нуждата от комплексно обслужване на Клиентите на компанията. Не е достатъчно в едно преводаческо дружество да има само преводачи, редактори, счетоводство и обслужващ персонал както е масовата практика. Ла Фит Транс ООД обедини опита на специалисти от сферата на:

Ла Фит Транс ООД работи с над 300 преводачи, по-голямата част от които са заклети в Консулски отдел на Министерството на външните работи. Разполагаме с екип от редактори, специалисти по обучение и мотивация на екипа, сертифицирани специалисти по контрол на качеството и специалисти по Информационни технологии, които осигуряват уникалното онлайн обслужване на Клиентите на компанията.

В групата от компании, в които е Ла Фит Транс ООД, има компания, която разполага с огромен брой консултанти в почти всички сфери на бизнеса и всички тези консултанти са наличен ресурс за обслужване на клиентите на компанията. По този начин Ла Фит Транс ООД има възможността да предоставя комплексно обслужване на Клиентите, а не да извършва само машинален превод. Текстовете и специализираната документация могат да бъдат преглеждани и обработвани от специалист по тематиката при нужда.


Въпроси

  • Кои общински документи трябва да са издадени като ДУБЛИКАТ и кои като ОРИГИНАЛ за легализация? » Легализация на документи

  • Легализация на Данъчна декларация /НАП/ » Легализация на документи

  • Плаща се предадения или преведения текст? » Преводи на документи

  • Колко по-рано трябва да се обадя, за да заявя устен превод? » Устен превод

  • Кои документи се легализират в Министерство на правосъдието? » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за членство в Регионална стопанска камара » Легализация на документи

  • Легализация на Адресна регистрация » Легализация на документи

  • Кои документи са от IV група? » Преводи на документи

  • Легализация на Удостоверение / акт за раждане » Легализация на документи

  • Легализация на Сертификат - ISO » Легализация на документи